Stacks Image 15

SAILING DESTINATIONS

ZEILBESTEMMINGEN

Northern-Norway – ‘The Arctic Norway’

Noord-Noorwegen – ‘Het Arctische Noorwegen’

Stacks Image 6
Stacks Image 66
Stacks Image 68

Starting from November until March, we are offering 7-days (sailing) voyages from Tromsø.

Tromsø, also known by its nickname ‘the Paris of the North’ is one of the top places for viewing the Northern lights and at the same time a perfect starting point for spotting whales in the Arctic waters. Under the guidance of the experienced crew and expedition leader we will navigate to the beautiful island of Senja. During this voyage you can admire the magnificent landscapes, the wildlife, the picturesque villages and the beautiful Arctic light.

Van begin november tot maart bieden wij met het schip 7-daagse (zeil)reizen aan vanuit Tromso.

Tromsø, ookwel het ‘Parijs van het Noorden’ genaamd, is het perfecte startpunt voor het aanschouwen van het Noorderlicht en de beste uitgangspunt om walvissen en orka’s in de Arctische wateren te gaan spotten.
Onder begeleiding van de bemanning en een ervaren expeditieleider varen we naar de wateren rondom het prachtige eiland Senja. Tijdens deze reis kunt u genieten van het prachtige landschap, de dieren & vogels, de schilderachtige dorpjes en het sprookjesachtige licht.

Stacks Image p78_n9

The Northern Lights

Het poollicht

Stacks Image 30

From November until March you will have the perfect opportunity to see the wonder of the Northern lights. Due to the collision of solar particles with atmospheric gases, a most spectacular lightshow of different colors appear.

Tromsø is situated in the Arctic circle, in the area where the Northern lights is best seen: the so-called ‘Aurora zone’. This is a zone that runs across the Northern part of Scandinavia, including the area in which the voyages aboard the ‘Noorderlicht’ will take place.

Van november tot en met maart is er de perfecte kans om het wonder van het Noorderlicht (ookwel: aurora borealis) te zien. Door de botsing van zonnedeeltjes met gasdeeltjes in de atmosfeer, kan de meest spectaculaire lichtshow van verschillende kleuren tevoorschijn komen.

In het gebied rond Tromsø is in deze periode de kans op deze prachtige lichtshow bijna dagelijks aanwezig. Tromsø ligt namelijk in het gebied waar de Noorderlicht het beste te zien is: de ‘Aurora zone’. Dit is een band die dwars over het Noordelijke deel van Scandinavië loopt, waaronder het gebied waar de reizen in Noorwegen aan boord van ‘de Noorderlicht’ zullen plaatsvinden.

Stacks Image p79_n9

Whale Safari

Walvissafari

Stacks Image 93

Each winter the fjords of the Northern part of Norway are filled with different kinds of whales that feed themselves with herring and other fish.

On the winter voyages aboard the ‘Noorderlicht’ we will go out to look for these whales in the waters around Tromsø. Due to the small size of the ship and the curiosity of the whales, we often can admire these impressive animals from up close. An unforgettable impression!

Elke winter vullen de fjorden van dit Noordelijke deel van Noorwegen zich met verschillende walvissen die zichzelf voeden met haring en andere vissen.
Aan boord van de Noorderlicht gaan we op zoek naar de orka’s en bultruggen in de Arctische wateren. Door de kleinschaligheid van het schip en de nieuwsgierigheid van de walvissen, kunnen we vaak dichtbij deze imposante dieren komen. Een onvergetelijke indruk!

Stacks Image 99
Stacks Image 95
Stacks Image p111_n9

Svalbard

Spitsbergen

Stacks Image 114
Stacks Image 116
Stacks Image 120

Situated in the middle of the Arctic Ocean, between mainland Norway and the North Pole, is the archipelago of Svalbard. The land of endless summer nights and cold winters, of impressive glaciers and beautiful Arctic light. But also the land that is home to many wild animals such as the polar bear, the Arctic fox, the reindeer, the walrus & rare bird species.

The best way to explore the beauties of this unique island group is by ship. Sailing ship ‘Noorderlicht’ offers voyages from April until October, where you have the opportunity to discover Svalbard on a small scale and visit the most remote areas.

Gesitueerd in het midden van de Arctische zee, tussen het vasteland van Noorwegen en de Noordpool, ligt de eilandengroep Spitsbergen. Het land van koude winters en eindeloze zomernachten, van indrukwekkende gletsjers en prachtig Arctisch licht. Maar ook het land dat thuishaven is voor wilde dieren zoals de ijsbeer, de poolvos, het rendier, de walrus & de meest bijzondere vogelsoorten.

De beste manier om de imponerende schoonheden van deze unieke eilandengroep te verkennen is per schip. De Noorderlicht biedt vanaf eind maart tot eind oktober prachtige reizen aan om u op kleinschalige wijze kennis te laten maken met Spitsbergen en op afgelegen plekken te komen die bijna niet op een andere manier bereikbaar zijn.

Stacks Image p176_n9

Nature

Natuur

Stacks Image 188

The nature of Svalbard is indescribable beautiful and unique. It is nature in its purest form. Untouched by human influences with a vast landscape of pointed peaks, glaciers that stretches miles long and massive icecaps, you will imagine yourself as visitor an explorer.

De natuur van Spitsbergen is onbeschrijfelijk mooi en uniek. Het is natuur in zijn puurste vorm. Onaangetast door menselijke invloeden met een uitgestrekte landschap van spitse toppen, mijlenlange gletsjers en enorme ijskappen, waan je je als bezoeker ontdekkingsreiziger.

Stacks Image 196
Stacks Image 198
Stacks Image p201_n9

Wildlife

Wildlife

Stacks Image 215
Stacks Image 228
Stacks Image 223
Stacks Image 225

Besides the beautiful Arctic landscape, the great diversity of animal life is a good reason to pay a visit to Svalbard. On the tundra we find the reindeer and Arctic foxes, in the sea many types of whales, seals and walruses, around the pack ice the polarbears and in the air there are many Arctic bird species, such as the ivory gull, the little auk & the puffin.

This wildlife is mostly seen in the sea and the coastal areas, which creates good opportunities during a voyage aboard the Noorderlicht to view this Arctic wildlife

Naast het prachtige poollandschap is ook de diversiteit aan dierenleven, reden om een bezoek te nemen aan Spitsbergen. Op de toendra’s vinden we de rendieren en poolvosjes, in de zee de vele soorten walvissen, zeehonden en walrussen, bij het pakijs zijn de ijsberen meestal te vinden en in de lucht vele Arctische vogelsoorten zoals de ivoormeeuw, de kleine alk en de puffin

Dit dierenleven is vooral in de zee en aan de kustgebieden te vinden, waardoor een reis aan boord van de Noorderlicht goede kansen biedt om deze pooldieren te spotten.